Αναθεώρηση Destructoid: Εντολή τύπου R (ενημέρωση)

^