Αγαπητοί φίλοι, σταματήστε το με μαθήματα σε όλη τη διαδρομή μέσα από το παιχνίδι

^