Το Airplane Mode είναι ένα πολύ συγκεκριμένο sim για ένα πολύ συγκεκριμένο πλήθος

^