Μια νέα σκιά του Mordor patch μπορεί να οδηγήσει στη σκιά του πολέμου να σώσει τις εισαγωγές

^