Γιατί η τοποθέτηση co-op στο BioShock 2 είναι μια θετική ιδέα

^