Η αναμονή των Streets of Rage 4 θα είναι εξαιρετικά δύσκολη

^