Εκτίμηση ευπάθειας και διαφορά δοκιμής διείσδυσης

^