Οι κύλινδροι των πρεσβυτέρων: Οι λεπίδες δεν θα έχουν χρονοδιακόπτες στο διακόπτη

^