Το Square Enix έπεσε στο συνηθισμένο σημείο E3 του PlayStation

^