Η Sony χορήγησε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις προσόψεις του PS5, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερα χρώματα

^