Οι χρήστες PS4 μπορούν τώρα να αγοράσουν ξεκαρδιστικά κακά είδωλα

^