Η Nintendo φαινομενικά δεν θέλει το N ++ στον διακόπτη

^