Ο επόμενος ήρωας είναι διασκεδαστικός, αλλά μπορεί να εμποδιστεί από την ηλεκτρονική του απαίτηση

^