(Ενημέρωση) Η συλλογή M.I.A Sonic Origins βαθμολογήθηκε πρόσφατα στην Κορέα

^