Είναι η καριέρα της Itagaki στην ανάπτυξη της ΑΑΑ;

^