Τρόπος τερματισμού ή επανεκκίνησης απομακρυσμένου υπολογιστή / υπολογιστή με Windows 10

^