Ακολουθούν οι τηλεοπτικές διαπραγματεύσεις του Amazon που οδηγούν στην μαύρη Παρασκευή

^