Το τελικό Fantasy VI's 'Dancing Mad', μια κριτική ανάλυση

^