Η EA ψήφισε τη χειρότερη αμερικανική εταιρεία το 2013

^