Η Trilogy Lair του Dragon έρχεται στο Xbox One για την επανάληψη του δισεκατομμυρίου

^