Θεωρείτε τη λογοκρισία μεταβολών στο σκούρο ύφος του Fatal Frame;

^