Ο διευθυντής του Devil May Cry 5 λέει ότι προτίθεται να προχωρήσει στον επόμενο τίτλο του μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία ενημέρωσης

^