Τέλος, το Fallout: Νέα Καλιφόρνια τελείωσε και απελευθερώθηκε

^