Η 20ετής ιαπωνική συνέντευξη του Mario 64 τελικά μεταφράζεται

^