Το κλειδί για να χτυπάει το OneShot μάλλον δεν θα είναι στο παιχνίδι

^