Το φως της ημέρας θα επιτρέψει στους χρήστες του Twitch να τρομάξουν τις ταινίες PS4

^